Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Yhteystiedot

Itä-Lapin kuntayhtymä
Kuumaniemenkatu 2 A
98100 Kemijärvi

Toimisto
puh. 040 593 2835
 
 

Itä-Lapin kuntayhtymä

 

Seututason yhteistyötä toteuttaa  Kemijärven kaupunki ja Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien perustama Itä-Lapin kuntayhtymä.

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta painottuu aluelliseen kehittämistoimintaan, seudulliseen yhteistyöhön palveluiden tuottamisessa, edunvalvontatehtäviin sekä seudulliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan.

Kuntayhtymä vastaa hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta

Edunvalvontatehtävinä ovat toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan voimakkaasti Itä-Lapin elinvoimaisuuteen. Näitä ovat mm. tie- ja rata-asiat, Soklin kaivoksen toiminnan käynnistymisen edistäminen, Sallan kansainvälisen raja-aseman kautta tapahtuvien rajanylitys-mahdollisuuksien sekä kaikki alueen kuntien ja elinkeinoelämän toiminta edellytyksiin liittyvät asiat. Kuntayhtymällä on keskeinen rooli ohjelmakauden seudullisten hankkeiden hankesuunnittelussa, hallinnoinnissa ja toteutuksessa. 

Itä-Lapin tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja yhteisvoimin!