Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

 
 

Itä-Lapin kuntayhtymä kehittäjäorganisaationa

Kehittämistoiminnassa panostetaan strategiatyöhön, johon on saatu hankerahaa "Tulevaisuuden Itä-Lappi" nimellä. Erityisesti toimialaryhmissä tulisi panostaa sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Laajakaistahankkeen kautta paine sähköisiin palveluihin tulee kasvamaan rajusti ja tähän kysyntään pitäisi pystyä vastaamaan.

Itä-Lapissa on vireillä suuria hankkeita (Sokli, lentomäki, matkailukeskukset), joiden edunvalvonta kuuluu kuntayhtymän tehtäviin. Suurten hankkeiden saattamiseen toteutusvaiheeseen tarvitaan kuntien välistä tiivistä yhteistyötä ja panostuksia koko alueella.

Kuntayhtymä toimii hallituksen linjausten ja kuntien päätösten mukaisesti uusien kehittämistoimien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelijana, rahoituksen hakijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä toteuttajana.

Itä-Lappi  -  Kohti hyvän elämän osallisuus- ja osaamisseutukuntaa !