Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Itä-Lapin kuntayhtymän organisaatio

 


Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ja kunnanhallitukset
  • nimeävät omat edustajansa ja kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan
  • hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion- ja suunnitelman
  • päättävät peruspääoman määrästä
  • päättävät kuntayhtymän purkamisesta
  • Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätösken ja päättää vastuuvapuden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja tilivelvollisille

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta sekä taloudesta, jäsenkuntien päätöksen valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimuksia. Jäsenkunta voi esittää haluamansa asian yhtymähallituksen käsitelväksi kirjallisesti. Yhtymähallituksen kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Yhtymähallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä. Työvaliokunta on valmisteleva toimielin, jonka jäseniä ovat kuntajohtajat.

Kuntayhtymän toimistosihteeri hoitaa yhtymän taloushallintoa ja hallituksen sihteerin tehtäviä.